Nenohi Mizu-Honyaki Round Takobiki Ebony

Nenohi Mizu-Honyaki Round Takobiki Ebony, water forged

MAKE IT YOURS:
http://bit.ly/Lz2H7H

255275_10150994423529304_1164689162_n