Nenohi Shiki Knife – Aizu Nuri

Nenohi Shiki Knife – Aizu Nuri

67032_10151505808599304_1138593275_n